Fullstack Development ApS

Velkommen

Mit navn er Christian Stærk, og jeg arbejder med software-udvikling på mange niveauer. Jeg stiller min viden og kompetancer til rådighed på freelance-basis. Jeg kan også hjælpe med forskellige opgaver, som har relation til software-udvikling, men hvor det ikke nødvendigvis er mig, der udvikler.

Jeg arbejder fortrinsvist med teknologier, der er funderet på open source platforme som GNU/Linux og BSD. Det indbefatter bl.a. følgende (ikke udtømmende): Ruby, Perl, Javascript, Java, C, PHP, PostgreSQL, mySQL, MariaDB, Nginx, Apache, Git, Subversion, JSON.

Jeg har mere end 18 års erfaring med software-udvikling på professionelt plan.