Fullstack Development ApS

Ydelser

Jeg kan hjælpe med mange forskellige slags opgaver. Har du en opgave, som ikke umiddelbart falder ind under en kategori, der er listet her, så tøv endeligt ikke med at spørge mig alligevel. Hvis ikke jeg selv kan løse opgaven, kender jeg måske en anden, der kan.

Følgende opgaver hjælper jeg gerne med. Se uddybning længere nede på siden.

Jeg har en timepris på DKK 1200 ekskl. moms. For lidt større opgaver kan jeg, såfrem opgaven er veldefineret uden mange ukendte faktorer give en fast pris på forhånd. Er dette ikke muligt, kan vi aftale en proces, hvor tingene leveres i mindre bidder, så der ikke opstår for stor usikkerhed omkring de endelige omkostninger.

Er der tale om hasteopgaver, der skal løses her og nu, er timeprisen DKK 3600 ekskl. moms uanset ugedag og tid på døgnet.

Der faktureres pr. påbegyndt halve time.

Udvikling af server-side og client-side web-applikationer

Jeg udvikler gerne både server-delen og klient-delen af web-applikationer. Når jeg udvikler begge dele sideløbende har jeg muligheden for at designe et API imellem de to dele, som sikrer bedst muligt samspil mellem web-browser og web-server. Jeg foretrækker dataudveksling via JSON, og er der behov for push-funktionalitet kan websockets tages i brug til det.

Sikkerhed og robusthed er altid med i mine tanker, når jeg udvikler, og det kan være gavnligt at overveje, om der er tænkt sikkerhed dybt ind i alle lag af stakken. Jeg kan for eksempel bygge løsninger på BCHS-stakken, som er baseret på OpenBSD samt standardkomponenter. OpenBSD-udviklerne går ikke på kompromis med sikkerhed og BCHS er bygget ovenpå efter de samme principper.

Fejlsøgning på eksisterende applikationer

Sidder I med nogle problemer, som er ekstra drilske og har behov for nye øjne på sagen, kan jeg hjælpe med det. Jeg sætter mig rimeligt hurtigt ind i den del af kodebasen, som det drejer sig om, og stiller måske lige netop det spørgsmål, der afklarer problemstillingen. Ellers graver jeg gerne videre, til jeg finder ud af noget.

Migrering af data mellem systemer, hvor der ikke umiddelbart findes en integration

Der opstår fra tid til anden situationer, hvor man ønsker sig at data kan flyttes fra at system til et andet, men hvor ingen har lavet en integration eller en eksisterende tredjepartsløsning er urimeligt dyr. Her kan jeg hjælpe med at bygge et stykke software, som flytter data mellem systemerne. Hvis nødvendigt kan data behandles og datakvaliteten forbedres i processen. Uanset om der er tale om en engangsmigrering eller løbende synkronisering af data, kan jeg hjælpe med en løsning.

Design af arkitektur med asynkron databehandling

Når systemer stiger i kompleksitet, opstår der ofte et behov for at data behandles asynkront. Enten fordi behandlingen er meget tidskrævende eller fordi man gerne vil give slutbrugeren et indtryk af, at tingene kører hurtigere, end de egentligt gør (Perceived performance). Jeg har erfaring med at udvikle arkitektur, der understøtter denne asynkrone databehandling. Hvordan det er bedst at bygge det op afhænger meget af naturen af systemet, og hvad der ønskes i forhold til samspil med andre systemer og brugere af systemet.

Gennemgang af kildekode med henblik på sikkerhed og kvalitet

Står I med en gammel kodebase, som ingen har rørt ved længe eller en ny leverance produceret af jer selv eller en ekstern leverandør, kan jeg gå den igennem og kigge grundigt på, hvordan det står til med kvaliteten og sikkerheden. Jeg vil fokusere på, om koden er veldokumenteret og nem at forstå for en udenforstående, og jeg vil kigge på de steder i koden, hvor input modtages fra usikre kilder og benyttes videre i systemet, specifikt hvorvidt der er tilstrækkelig inputvalidering. Hvis det ønskes, kan jeg også kommentere den valgte arkitektur og evt. foreslå forbedringer i forhold til sikkerhed og / eller performance.

Sanity check af tilbud og leverancer fra eksterne leverandører

Har I brug for at få en second opinion enten på tilbud eller leverancer, kan jeg også hjælpe med det. Resultatet, som jeg vender tilbage med afhænger i høj grad af, hvad det er, der skal kigges på og om udgangspunktet er godt eller dårligt. I får en liste med kommentarer, anbefalinger og bekymrende punkter, som I kan arbejde videre med.